Kvarn Capital logo

KVARN CAPITAL FUND I 

Yhdellä sijoituksella kattava hajautus koko kryptotoimialaan

Kvarn Capital Fund I Ky on ammattimaisille sijoittajille suunnattu korkean tuottopotentiaalin vaihtoehtorahasto (AIF). Rahasto tuo kryptosektorin perinteisten omaisuusluokkien rinnalle, mahdollistaen sijoitustesi hajauttamisen säännellyllä sijoitustuotteella.

Button down Lisätietoa rahastosta

Toimialahajautus

Kryptosektori osaksi vaihtoehtoisten sijoitusten strategiaasi.

Web 3.0 on yksi voimakkaimmin kasvavista teknologisista megatrendeistä Lohkoketjuteknologia tuo internetiin digitaalisen omistamisen ulottuvuuden, mikä mahdollistaa täysin uudenlaiset taloudellisen vuorovaikutuksen muodot.

Rahasto sijoittaa varojaan sekä vakiintuneisiin lohkoketjuteknologioihin että varhaisen vaiheen projekteihin, tarjoten kattavan pääsyn sektorin tuottopotentiaaliin. Sijoittamalla rahastoon varmistat osuutesi nopeasti kasvavan toimialan arvonluonnista ja hyödynnät asiantuntijaverkostomme erityisosaamista sijoituskohteiden valinnassa ja riskienhallinnassa.

Description

"Institutionaalisten sijoittajien kiinnostus kryptotoimialaa kohtaan on ollut voimakkaassa kasvussa ja tätä tukevat useat viimeaikaiset tutkimukset. Esim. BNY Mellonin 2022 tekemässä tutkimuksessa institutionaalisten sijoittajien kryptosijoitusten kokonaisallokaatio on jo noin 3,6 %.

Rahastomme tarjoaa ammattimaiselle sijoittajalle kattavaa hajautusta ja mahdollisuuden hyötyä laajasti toimialan poikkeuksellisista pitkän aikavälin tuottomahdollisuuksista hyvin hallitulla riskillä. Kokenut sijoitustiimimme toimii siltana perinteisen sijoittajan tarpeiden ja nopeasti kehittyvän teknologiasektorin välillä."

Joonas Järvinen

CIO, Kvarn Capital

Sijoittaja
Button down
Hajautus
    Rahastomme kautta saat tehokkaan sektorin sisäisen hajautuksen sekä allokaation perinteisten omaisuusluokkien rinnalle.
Button down
Riskienhallinta
    Tarjoamme läpinäkyvän, perinteisen ja säännellyn vaihtoehtorahastoratkaisun, joka täyttää myös instituutioille asetetut riskienhallinnan vaatimukset.
Button down
Asiantuntijakumppani
    Sijoitusalan ammattilaisista koostuvalla tiimillämme on laaja kokemus sektorille sijoittamisessa sekä tarkoin valikoitu kansainvälinen kumppaniverkosto.

Vector Image
RISKI JA AJOITUS

Voimakas syklisyys sijoittamisen ominaispiirteenä

Kryptosijoittamisen ominaispiirteitä ovat voimakas volatiliteetti ja makrotalouden suhdanteita mukaileva syklisyys. Tämän vuoksi ajoituksella onkin suuri merkitys kryptosijoitusten hallinnoinnissa. Vuoden 2022 laskumarkkina on tuonut sektorin markkina-arvostukset houkuttaville ostotasoille. Rahastomme pyrkii olemaan mukana seuraavassa kasvuvaiheessa, ja rahaston toimikausi mahdollistaa joustavasti koko markkinasyklin kattamisen.

Sektorille sijoittaessa on tärkeä huomioida, että kyseessä on korkean riskin sijoitus, joka riskin vastapainoksi sisältää myös poikkeuksellisen korkean tuotto-odotuksen. Tarkempaa tieto sijoituskohteen riskeistä ja tuotoista saat tilaamalla rahaston yleistiedot oheisen lomakkeen kautta.

Vector Image
RAHASTORAKENNE

Rahasto sijoittaa sektorille sekä suorilla sijoituksilla että tarkoin valikoitujen ulkoisten rahastojen kautta.

Rahasto sijoittaa sektorille sekä suorien token-sijoitusten että tarkoin valikoitujen ulkoisten rahastojen kautta. Kaikki suorat sijoitukset käyvät läpi Kvarnin sijoitusprosessin ja valinnat tehdään markkina-arvoltaan suurimpien tokeneiden (top 50) joukosta. Kvarnin ulkoisten rahastojen kumppani on johtava kansainvälinen kryptoalan varainhoitaja, jolla on menestyksekäs ja todennettu tuottohistoria sekä vuosien aikana rakentuneet verkostot sektorilla. Rahastokumppanimme toimialatuntemus ja aktiivinen työ uusien sijoituskohteiden löytämisessä tuo rahaston sijoitusstrategiaan merkittävän lisätuottokomponentin.

Sijoittaja

SÄÄNTELY

Kvarn Capital on kotimainen ja luotettava kryptosijoittamisen kumppani

Kvarn Capital Fund I Ky on yksi ensimmäisistä kryptovaroihin keskittyneistä EU:n sääntelyn mukaisista vaihtoehtorahastoista (AIF), joka on suunnattu ammattimaisille sijoittajille. Kvarn Asset Management Oy on osa Kvarn-konsernia ja toimii säänneltynä vaihtoehtorahaston hoitajana (AIFM) täyttäen finanssialan riskienhallinta, raportointi- ja luotettavuusvaatimukset. Toimintaamme valvoo Finanssivalvonta (FIN-FSA).

Tällä hetkellä merkinnässä olevan rahaston minimisijoitus on 100 000 €.

Tilaa lisätietoa rahastosta allaolevalla lomakkeella, niin asiantuntijamme on teihin yhteydessä.

Max. 500 merkkiä
Notifications